February 15th, 2020

Я

Гаворачы пра сітуацыю з беларускай мовай, трэба ўлічваць сітуацыю і з нацыянальнай ідэнтычнасцю

хЦi будзе просты беларус зь ведамі аб гiсторыi ў трактоўцы расейскіх імперцаў i iх прапаганды паважаць сябе!?
________________________________________________

Пад уздзеяннем расейскай прапаганды пераважная большасць беларусаў лічаць сябе «заходнерусамі». Панрусізм і заходнерусізм - гэта аб'яднанне людзей "рускага свету" з ардынскім менталітэтам.
Таму неразумна чакаць ад «заходніх рускіх», і тых, якія пры ўладзе, якой-небудзь вялікай падтрымкі для беларускай мовы.

Ніякай «старажытнарускай народнасці» як агульнага кораня рускіх, беларусаў і ўкраінцаў не існавала! Гэта міф ўсходняга суседа - агрэсара, захопніка і прыгнятальніка. Заходнеруская прапаганда і яе ўплыў на ментальнасць беларускага грамадства разбурае карані нацыянальнай ідэнтычнасці сучасных беларусаў.

Літвіны-беларусы найстаражытны народ на Еўрапейскім кантыненце і на дзве тысячы гадоў старэй славянамоўных народаў-этнасаў. Беларусы не славяне, а славянізаваныя «заходнія балты». Славянізацыя расцягнулася на ўсю гісторыю літвінаў-беларусаў. Яны перайшлі на славянскую мову галоўным чынам пад уплывам царквы. Да 1839 года беларусы ніколі не прыналежвалі Маскоўскай царквы.

Да 1795 года беларусы звалі сябе літвінамі і лічылі сваю гісторыю самастойнай. Усё насельнiцтва, якое жыло адразу за заходняй мяжой Масковii, якая ў сваю чаргу знаходзілася ў 100-300 км ад Масквы, называлася лiтоўцамi або лiтвiнамi. Нiякiх беларусаў тады не iснавала. Даведацца больш  →  Чаму літвіны сталі беларусамі? .

Прабацькі літвінаў-беларусаў «заходнія балты»: гуты-гепіды, "літвінскія плямёны". Спрадвечна літвіны – гэта мігранты з Прусіі, улучаючы раней уцекачоў туды мігрантаў з Памор'я і Паляб'я. Усялякая беларускасць гэта чужое, фальш, не натхняе і не мае будучыні .

Літвіны - беларусы, нацыя з вялікай гісторыяй. Яны і з'яўляюцца стваральнікамі ВКЛ. Наша дзяржава сярэднявечча — Вялiкае Княства Лiтоўскае (беларускае), рускае (украiнскае) i жамойцкае (цяперешняя Летува). Гiстарычная Лiтва – гэта i ёсьць сучасная Беларусь. Старажытная дзяржава Вялікае Княства Літоўскае – краіна шматлікіх народаў i Рэч Паспалітая былі па сутнасці міні-правобразам сучаснага Еўразвязу. Сучасным беларусам трэба ганарыцца сваім еўрапейскім мінулым. Даведацца больш  → Утварэнне Вялікага княства Літоўскага

Пагроза «русского мира» ... існавала заўсёды. Самая крывавая вайна ў гісторыі Беларусі была з Расеяй. Ужо доўгі час праводзіцца русіфікацыя Беларусі, а руская мова замяшчае беларускую.

Collapse )


   →   Калі зьнікне беларуская мова? — Ніколі

                          

Працяг па тэме:

Генафонд літвінаў-беларусаў
История формирования беларускай народности - Балтский субстрат в формировании беларуской народности
Гісторыя мовы літвінаў, - сёньняшніх беларусаў. Як называлася мова нашых продкаў у ВКЛ?
Старабеларуская мова — колішняя літаратурная мова і афіцыйная мова ВКЛ (By, Ru)
Старобелорусский язык и делопроизводство ВКЛ
Почему скрывают, кто такие литвины-беларусы?
Имена древних беларусов
Дославянский язык беларусов   →   Настоящий старобеларуский язык
Пра статус беларускй мовы - 1918 год
Нерусский "русский" язык
Ложь о древнем так называемом "великом русском" языке
Выдуманная «Древняя Русь» – А был ли мальчик?
Миф Кремля о триедином народе; русские, украинцы и беларусы
Никакой «древнерусской народности» как общего корня русских, беларусов и украинцев не существовало
Национальности «русский» не существует - это химера и кабинетная выдумка
Особенности беларуской ментальности
Праграма для «Вольнай Беларусі» (Ru)
Возрождение народа возможно только на историческом фундаменте!


Аўтар-складальнік ©Časłaŭ List

Назад   →   Беларусь   Беларуская мова