January 8th, 2017

Я

Bitwa pod Orszą 8 września 1514 roku (wersja Рl, By)

Sytuacja polityczna przed bitwą pod Orszą

Główną przyczyną konfliktu polsko-litewsko-moskiewskiego była polityka cara Iwana III Srogiego oraz jego syna Wasyla III – tzw. zbieranie ziem ruskich.

W 1478 Iwan przyłączył do swojego państwa Republikę Nowogrodzką, w 1485 – Księstwo Twerskie, 1492 – Księstwo Wierchowskie; w 1510 roku, Wasyl zajął Republikę Pskowską. Chciał również zająć te ziemie ruskie, które znajdowały się teraz w granicach Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1494 roku Litwa zaakceptowała zajęcie Wiaźmy (Dróżdż); doprowadzono również do ślubu wielkiego księcia litewskiego Aleksandra (późniejszego króla Polski) z córką Iwana III.

W roku 1500 wybuchła wojna litewsko-moskiewska, która po przegranej sił litewskich pod dowództwem hetmana Konstantego Ostrogskiego nad Wiedroszą (14 lipca 1500 roku), doprowadziła do utraty ziemi siewierskiej, czernihowskiej i w części smoleńskiej oraz witebskiej, na mocy rozejmu z 1503 roku (Bitwa pod Orszą…). Iwan III korzystał z rozluźnienia unii polsko-litewskiej (nie była już ona personalna, bo po śmierci Kazimierza Jagiellończyka królem Polski został Jan Olbracht, a wielkim księciem litewskim Aleksander).                http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif
Collapse )

Рl Wikipedia, wolna encyklopedia   →   Bitwa pod Orszą (1514) .
Wersja By   →   Аршанская бітва 1514 года, у якой войска ВКЛ перамагло армію Маскоўскай дзяржавы .


Związanе:

Першая памежная вайна ВКЛ з Масквой (1486-1494) /Ru/
Битва под Оршей в контексте политики и войны
"Крывавы патоп" у якім агрэсарам супраць Вялікага Княства Літоўскага была ардынская Масковія


Autor-kompozytor  ©Czesław List

Wstecz   →   Historia Polski   Historyja Biełarusi