December 17th, 2016

Я

Заходнеруская прапаганда і яе ўплыў на ментальнасць беларускага грамадства

Беларусам трэба ганарыцца сваім еўрапейскім мінулым .

Старажытная беларуская дзяржава Вялікае Княства Літоўскае і краіна шматлікіх народаў І Рэч Паспалітая былі па сутнасці міні-правобразам сучаснага Еўразвязу.

Гістарычная саманазва беларусаў у ВКЛ - Вялікім Княстве Літоўскім, якая выкарыстоўвалася побач з русінамі была літвіны. Па Крэўскай уніі "літвінамі" называліся католікі ВКЛ, а таксама ўсё жыхарства ВКЛ ў нацыянальным сэнсе, "русінамі" называліся праваслаўныя ў канфесыйным сэнсе. У 16-18 ст. назва «літвіны» набыла гучаньне палітоніма — дзяржаўна-палітычнага вызначэньня ўсяго насельніцтва Вялікага Княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага. У якасьці назвы сучасных беларусаў назва “літвіны” шырака ўжывалася яшчэ на працягу 19 стагодзьдзя ды захоўваецца ў частковым ужытку ў якасьці саманазвы вясковага жыхарства і цяпер.

У сучасны жа час Беларусь фактычна акупавана і працягваецца асіміляцыя (русіфікаванне) - знішчаецца мова, культурная і гістарычная спадчына. Ўсякая беларускасць гэта фальш. Трэба змагацца супраць расейскай акупацыі. Адраджэнне народа магчыма толькі на гістарычным падмурку! Беларусь павінна вернуцца да гістарычнай назвы Літва/Вялікалітва і сваім сакральным сымбалям, народ звацца літвінамі, а мова павінна быць літвінская.


   →  I.Мельнікаў і А.Тарас пра заходнерусізм

   http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/4/82/182/82182707_91f.gif

Даклад кандыдата гістарычных навук Ігара Мельнікава (Мінск), прэзентаваны на канферэнцыі «Трансфармацыі  ментальнасці беларусаў  у XXI ст.», якая прайшла ў Мінску 24 лістапада 2013 года.

У апошнія час на тэрыторыі Беларусі актывізавалі сваю дзейнасць прыхільнікі заходнерускай (праімперскай) ідэалогіі. Звязана гэта з тым, што наш соцыум паступова прыходзіць да ўсведамлення таго, што гісторыя Беларусі ў корані адрозніваецца ад канонаў, навязаных беларусам рускай і савецкай гістарыяграфіяй. Усё гэта выклікае асцярогі мясцовых заходнерускіх ідэолагаў, якія з усіх сіл спрабуюць навязаць беларусам свае ілжывыя ідэі.

Collapse )

Спасылкі па тэме :

Хто такія беларусы? (By, Ru)
Літвіны-беларусы найстаражытны народ на Еўрапейскім кантыненце (By, Ru)
Канферэнцыя «Трансфармацыя ментальнасці беларусаў у XXI стагоддзі»
Відэа канферэнцыі «Трансфармацыя ментальнасці беларусаў у XXI стагоддзі»

Хто мы, беларусы: нацыя, этнас ці зусім ужо проста – дыяспара?
Беларусь як акупаванае грамадства
Экономическая ментальность беларусов на современном этапе
Ценностные ориентации молодежи
Особенности беларуской ментальности - становление и современность
Идентичность «На…». Перформанс народа/нации на белорусском телевидении
Беларуская ментальнасць у зменлівым свеце на пачатку трэцяга тысячагодззя
Усялякая беларускасць гэта чужое, фальш, не натхняе і не мае будучыні


©Czesław List


Назад   →   Беларусь