January 12th, 2015

Я

Песьня беларускіх жаўнераў 1794 году

"Песня беларускіх жаўнераў 1794 года" – ананімны твор, які мае ўкраінскі і польскі аналагі. Героем гэтага твору з’яўляецца просты беларускі селянін, які заклікае сваех суродзічаў ахвяраваць сваем майном ды далучацца да паўстаньня Касьцюшкі супраць маскоўскіх ды нямецкіх акупантаў. Відавочна, арыгінал пісаўся хутчэй за ўсё па-польску, а затым перакладаўся. Аднак гэта не факт. Думаецца, існуе вялікая верагоднасць, што аўтарства песні належыць знакамітаму кампазітару Міхалу Клеафасу Агінскаму, які быў адным з военачальнікаў падчас збройнага чыну 1794 г.

https://pieramoha.org/i/76/7/32e.jpeg
https://pieramoha.org/i/68/d/bbc.jpeg
Копія песні, зробленая ў Віленскім архіве.

Тэкст гэтай песьні, напісаны ад рукі лацінкай. Арфаграфічныя ды іншыя асаблівасьці тэксту дазваляюць сьвярджаць, што тэкст быў напісаны ў XVIII ст. высокаадукаваным чалавекам, які браў непасрэдны ўдзел у Паўстаньні. Сярод мажлівых аўтараў песьні даследчыкі вылучаюць такіх вядомых беларусаў, як Міхал Клеафас Агінскі ды Якуб Ясінскі.

Нават праз 2 стагоддзі тэкст гэтага геніяльнага твору гучыць неверагодна актуальна.


Collapse )


Pa temie:

Historyi pra niaprosty los rodnaha słova biełarusaŭ
Historyja biełaruskaj łacinki. Sučasny varyjant biełaruskaj łacinki
Biełaruski łacinski alfabet   →   Jakija praviły biełaruskaj łacinki
Jak pisać u dakumantach - литвин, лiтвiн альбо лiцьвiн?

Aŭtar-składalnik ©Časłaŭ List

Nazad   →   Historyja Biełarusi   Biełaruskaja mova