December 28th, 2014

Я

История Украины и России: возраст государств (Украинская версия)


Украинская версия


По теме:

Українці, хто вони і звідки? - Генетична історія України, портрет нації і ДНК
Украина и Россия в историческом контексте (Российская версия)
От Руси к Украине. Украина - Становление нации (Польская версия. Ru)
Крах популярной расологии. Русские генетически славянами не являются и к славянам не имеют отношения
Велесовая книга - правда об основателях всемирной цивилизации. Русь и русы - это украинцы
Историческая правда о Руси
Что прикрыли татаро-монгольским игом?
Ruś - Orda. Historia, nauka czy fikcja
Как Московия украла историю Киевской Руси
Русь это Украина. Почему московиты позорятся своего тюрского и угрофинского происхождения?
Московство: його походження, зміст, форми та історичний розвиток
Почему уничтожили Запорожскую сечь?
Славяне и угро-финны
Как уничтожали украинский язык: хроника запретов за 400 лет
Никакой «древнерусской народности» как общего корня русских, беларусов и украинцев не существовало
Краткая история беларуско-украинско-московской «вечной дружбы»
Миф о схожести и братстве российского и украинского народов
История возникновения русского языка
Про красне письменство
Русские славянами не являются и к славянам не имеют отношения
Россия как правопреемница Золотой Орды
15 мифов российской истории
Историческая правда о Руси
Национальности «русский» не существует - это химера

©Czesław List

Nazad   →   Історія України   История Россия   Расология
Я

Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944 roka w dokumentach

Powstanie warszawskie (1 sierpnia – 3 października 1944) – wystąpienie zbrojne przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim, zorganizowane przez Armię Krajową w ramach akcji „Burza”, połączone z ujawnieniem się i oficjalną działalnością najwyższych struktur Polskiego Państwa Podziemnego.


Powstanie warszawskie było wymierzone militarnie przeciw Niemcom, a politycznie przeciw ZSRR oraz podporządkowanym mu polskim komunistom. Dowództwo AK planowało samodzielnie wyzwolić stolicę jeszcze przed wkroczeniem Armii Czerwonej, licząc, że uda się w ten sposób wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie oraz powstrzymać realizowany przez Stalina proces wasalizacji i sowietyzacji Polski.

Collapse ) →   Powstanie warszawskie

Collapse )

Collapse )


Рokrewne:

Wojna Rosyjska dla tych, którzy chce zrozumieć Rosję i Rosjan (PL)
Hitler i Stalin - Podobieństwo Tyranów (Pl, Ru)
Wilno i Warszawа - życie codzienne międzywojennej
Правда о второй мировой войне (Ru, Ua, Рl)
Operacje wojskowe w Niemczech i ZSRR. Оkupacja Polski
Как русские эсэсовцы подавляли Варшавское восстание
Operacja Wisła
Jak zbudowano Nową Warszawę?
Спасение Кракова от разрушений - миф
Inwazja barbarzyńców
Дзесяць малавядомых фактаў пра ўз'яднанне Беларусі ў 1939 годзе (By)
Kto rozpętał drugą wojnę światową? Film dokumentalny
Polscy bohaterowie wojenni
Правда о Катыни
Film "Katyn" (Pl)
Изуверы советской армии - Про зверства советских «освободителей» в Европе
Через 73 года после трагедии запустили "новую волынку" - пролив десятки статей
Rosja to pomyłka historii (Рl, By, Ru)


Autor-kompozytor  ©Czesław List

Wstecz   →   Historia Polski   Odpowiedzi na pytania   Media