November 12th, 2014

Я

Baču dziŭny sviet

     czeSlaw_300   Časłaŭ

Baču dziŭny sviet, dzie liudzi žyvuć hrechom, čužanicami da Boha. Karystajuć ad dreva spaznannia dabra i licha, i ŭ spakusie ehasa być jak boh i vyjaŭlać saboj Satanu u razbeščanaści, hłupstvie, słovabłudzi, iłžy, marnocie, niespraviadlivasci, i ŭsio bolš i bolš zahłyblenyja ŭ sataninskaje žyccio - teatr ciemry, zajzdrości, nianavisci i zła. I samy vialiki hrech zaniadbanaha ŭ hrachu čałavieka, kali jon, padabniajučysia boham, biare na siabie Jaho (Boha) funkcyju.

Baču, što čałaviek byŭ stvorany Boham na Jaho vobraz i padabienstva. I Pieršy Čałaviek byŭ u Ediemskim sadzie pierad dvuma drevami, - drevam žyccia i drevam spaznannia dabra i licha. Dreva žyccia aznačała Boha. Dreva spaznannia aznačała sataninskaje žyccio i adčudžennie ad Božaha žyccia. Čałaviek u Edemskim sadzie nie byŭ prymušany ni da čaho i ni da kaho - byŭ volny ŭ vybary dreva i z kim być. Ale Satana padmaniŭ čałavieka tym, što dreva spaznannia budzie liepšym. Pakaštavaŭšy ad jaho, hrech - pryroda Satany, toj uvajšoŭ u čałavieka. I čałaviek byŭ Boham asudžany, prakliaty i vyhnany.

Ale Boh litaścivy i poŭny liubovi. Jon pasłaŭ Svajho Syna Isusa, kab vyratavać zaniadbanaha ŭ hrachu čałavieka.

Smierc Chrysta vyjaviła liuboŭ Boha da čałavieka i jaho adkuplennie. Boh praz Syna adkryŭ novy šlach da Sabie. I ciapier dreva žyccia - heta Boh u Chryscie jak Duch žyccia dla tych, chto pavieryŭ u Hospada Isusa. I ŭ ich duchu Duch žyccia. I čałaviek volny jesci ad dreva žyccia i vyjaŭlać Boha ŭ liubovi, praviednasci i mudrasci. Duch ŭnosić u čałavieka boskuju sutnasć - liuboŭ. I čałaviek spaznaje jaje ŭ sabie. Taksama, adčuvaje i toje, što Boh vyjaŭlajecca praz jaho jak liuboŭ. I Boh abiraje niekatorych liudziej, kab jany byli Jaho abranym narodam. Jon Zbaŭca, Nastaŭnik i Suddzia. Chrystos - Boh žyvie ŭ tych, chto vieryć u Jaho.

"Boh josć liuboŭ, ..." (Pieršaje Jana 4:16), - heta Jaho sutnasć. U Im niama nianavisci i Jon moža tolki liubić. Baču, kali liudzi žyvuć pa płocciu, jany vyjaŭliajuć djabła, nie maje daravannia hrachu i adčudžany ad Boha, praciahvaje žyć u sviecie hrachu, a kali žyvuć ducham i z Boham, vyjaŭliajuć Chrysta.

"I voś ubačyŭ ja, što niama ničoha liepšaha čałavieku, jak radavacca z učynkaŭ svaich: bo heta — dola jaho; chto ž bo jaho pryviadzie pahliadzieć na toje, što paślia jaho budzie?" (Eklezijast 3:22).


©Časłaŭ List.  Baču dziŭny sviet. 2010


Nazad   →   Pra nas   Adkazy na pytanni   Mastactva   Haliereja