November 6th, 2014

Я

Кастусь Каліноўскі і паўстанне 1863-64 гадоў


Канферэнцыя прысьвечаная ўгодкам паўстаньня 1863 г. і Кастусю Каліноўскаму.

Collapse )

Прысвячаецца героям паўстання (1863 - 1864 гг.)

Аўтар-складальнік ©Czesław List

Назад   →   Гiсторыя Беларусi