October 20th, 2014

Я

Baču dziŭny sviet, dzie liudzi žyvuć hrechom i čužanicami da Boha

                                       
, - świat ludzkich spraw, gdzie ludzie mieszkają w świecie grzechu, do jedzenia z drzewa poznania dobra i zła, egos pokusa tak jak bóg, wyrażając zła i coraz bardziej zanurza się w teatrze ciemności, zazdrość, nienawiść i zło. Widzę, że człowiek został stworzony przez Boga na Jego obraz i Jego wypowiedzi. Lecz Szatan zwiódł człowieka. Grzech wszedł mężczyzna i skazany przez Boga wyklęty i wygnany.

«Сzłowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego , bo są dlań głupstwem , i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać.» (1 Kor. 2:14).
________________________

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Collapse )

Praciah   →   I ŭbačyŭ Boh usio, što Jon stvaryŭ, i voś, dobra vielmi (Byćcio 1:1-31, 2:1-5) — Rełaks


©Časłaŭ List

Nazad   →   Hałoŭnaja   Adkazy na pytanni   Teałahičnyja dasledavanni Časłaŭ List