Я

Staryja instrumienty Biełarusi: duda, lutnia, kołavaja lira, husli, surma

                  дуда

Historyja muzyčnych instrumentaŭ Biełarusi. Piać stahodździaŭ kvitnieła starabiełaruskaja cyvilizacyja. Staradaŭnija litviny-biełarusy vałodali bahaciejšaj muzyčnaj kulturaj. Piać staradaŭnich instrumentaŭ, piać charaktaraŭ, piać historyjaŭ. 1. Duda. 2. Lutnia. 3. Kołavaja lira 4. Husli. 5. Surma
Pieśnia XV stahoddzia "AВ KNIAZIU VITAŬCIE", muzyka narodnaja - Stary Olsa (2008)

Aŭtar-składalnik : ©Czesław List

Nazad   →   Музыка   Гiсторыя Беларусi