Я

Ukraina – Historia Ukrainy w 10 minut (Рolska wersja)

Ukraina rozbudza skrajne emocje. Negatywne i pozytywne. Jest bliska, a zarazem odległa. Historia Ukrainy jest częścią Рolskej historii, jednak czym jest Ukraina? Kim są Ukraińcy? Co łączy ich z Polakami, a co z Rosjanami? Od Słowian, przez Ruś Nowogrodzką i Kijów. Po Hetmanów i Kozaków z "Ogniem i mieczem" czy Rzeczpospolitą Trojga Narodów. Zabory, które charakteryzuje Lwów i Galicja. UPA, Wołyń i wojnę polsko ukraińską. Poznajmy ich historię.


Ukraina – Historia Ukrainy w 10 minut

Рokrewne:

Słowianie
Historia pochodzenia Słowian na obecnych ziemiach Polski
Zarys historycznego kształtowania się granic Polski — Granice Polski 990-2011
Jak kształtowały się granice II Rzeczpospolitej?
Wielkie Księstwо Litewskie (Wgląd z Polski)
Ruś - Orda. Historia, nauka czy fikcja
Trudne braterstwo: historia sojuszu polsko-ukraińskiego


Autor-kompozytor  ©Czesław List

Wstecz   →   Historia Ukrainy   Historia Polski